Hjælp Ronald McDonald BørneFond, med at hjælpe endnu flere familier som har et barn indlagt på hospitalet, pga alvorlig sygdom.

Donér kr. 30 i anledningen af fondens 30 års jubilæum.

Hver gang vi har kr. 600 kan vi tilbyde en familie, som har et barn indlagt på hospitalet pga alvorlig sygdom, at bo i Ronald McDonald Hus endnu et døgn.