Velkommen

Hvert år rammes mange danske børn af alvorlig sygdom. Hver gang et barn f.eks. får kræft, bliver født for tidligt, bliver født med en hjertefejl eller en kronisk sygdom, er det en ulykkelig situation, der kræver meget af hele familien.

Derfor støtter Ronald McDonald BørneFond projekter til fordel for alvorligt syge børn. Fonden har bl.a. bygget Ronald McDonald Hus, hvor familier med alvorligt syge børn kan bo, mens børnene er indlagt på Rigshospitalet. Siden åbningen i 2002 har fonden indsamlet midler til at give mere end 2300 familier trygge omgivelser i en svær periode i deres liv.

Ronald McDonald BørneFond er en mindre selvstændig fond, der er oprettet af McDonald’s Danmark. Fondens primære formål er at etablere og drive Ronald McDonald huse i Danmark. Fonden støtter også forskning og aktiviteter til fordel for alvorligt syge børn, når fondens økonomi giver mulighed for det.

Se mere om os forneden samt her på siden, hvor du kan læse mere om mere om fondens formål, hvad fondens midler bliver brugt til, og om hvordan du kan støtte fonden eller ansøge om midler.

Seneste nyt

Det gør vi

Ronald McDonald BørneFond opfører Ronald McDonald Huse i umiddelbar nærhed af de danske hospitaler.
Således bliver familier til børn indlagt på hospitalet med alvorlig sygdom tilbudt et midlertidigt ‘hjem uden for hjemmet’.

Tidligere donationer

Ronald McDonald BørneFond har tidligere støttet:

Drift af Ronald McDonald Hus, Rigshospitalet
Ronald McDonald Huse tæt på Ukraine, der tager imod flygtningefamilier med syge eller sårede børn
Amputationsforeningen, for amputerede børn
Sport for børn med autisme, ADHD, hjerneskade m.v.

Formål

Vi støtter etableringen og driften af Ronald McDonald Huse i Danmark samt andre projekter og forskning til gavn for alvorligt syge børn.

Mission

Vi vil støtte og samle familier med alvorlig syge børn.

Vision

Med Ronald McDonald Hus ønsker vi at skabe de bedste forudsætninger for, at familier kan forblive samlet og støtte hinanden når de har et barn med alvorlig sygdom indlagt på hospital.