Velkommen

Hvert år rammes mange danske børn af alvorlig sygdom. Hver gang et barn f.eks. får kræft, bliver født for tidligt, bliver født med en hjertefejl eller en kronisk sygdom, er det en ulykkelig situation, der kræver meget af hele familien. Derfor støtter Ronald McDonald BørneFond projekter til fordel for alvorligt syge børn. Fonden har bl.a. bygget Ronald McDonald Hus, hvor familier med alvorligt syge børn kan bo, mens børnene er indlagt på Rigshospitalet. Siden åbningen i 2002 har fonden indsamlet midler til at give mere end 2000 familier trygge omgivelser i en svær periode i deres liv.

Ronald McDonald BørneFond er en selvstændig fond, der er oprettet af McDonald’s Danmark. Fondens primære formål er at etablere og drive danske Ronald McDonald huse. Fonden støtter også forskning og aktiviteter til fordel for alvorligt syge børn, når fondens økonomi giver mulighed for det. Der findes Ronald McDonald fonde i hele verden, som samler penge ind til projekter for børn. Læs mere om Ronald McDonald BørneFond her på siden – om fondens formål, hvad fondens midler bliver brugt til, og om hvordan du kan støtte fonden eller ansøge om midler.

Ronald McDonald BørneFond • Juliane Maries Vej 12 • 2100 København Ø • info@rmbornefond.dk •