Frivillige i det nye hus

Det nye Ronald McDonald Hus på Fyn kommer i lighed med Ronald McDonald Hus i København i høj grad til, at blive baseret på frivilligt arbejde. Udover det faste personale får vi også brug for en masse søde frivillige som har lyst til at hjælpe os med at skabe en god atmosfære i huset.

Som frivillig i Ronald McDonald Hus kommer man blandt andet til, at udføre praktisk arbejde som f.eks. at hjælpe familierne med at passe søskende, tage søskende med på ture, højtlæsning for børnene, bage boller og lave mad til familierne ligesom dagligdags opgaver som forefaldende rengøring og reparationer også skal varetages. Det er vores håb, at vi sammen med en stab af frivillige, som alle på hver deres måde og forskellige kompetencer kan støtte familierne og den gode sag.

Ronald McDonald Huset bliver døgnbemandet, så vi får brug for en hel del frivillige døgnet rundt. Vagterne bliver typisk på ca. 4 timer bortset fra den sovende nattevagt, som vil være fra kl. 21-8.

For at være frivillig skal du:

  • Være minimum 18 år
  • Være i stand til at kunne rumme familier, der har et barn med en alvorlig sygdom
  • Du skal have et godt overblik
  • Være empatisk
  • Tage minimum 8 timer om måneden fordelt på 2-3 vagter
elisabeth og isabella

Når vi indgår aftaler med frivillige, kommer vi til at indhente børneattest, ligesom den frivillige kommer til at underskrive en tavshedspligts erklæring.

Det nye Ronald McDonald Hus ved Nyt OUH i Odense er planlagt til at åbne sammen med det nye hospital foråret 2025. Lige så snart vi har mere konkret at fortælle derom, vil man kunne finde informationen her på siden

Spørgsmål hertil kan rettes til fondens sekretariat på mail info@rmbornefond.dk