Om Ronald McDonald BørneFond

Hvert år rammes mange danske børn af alvorlig sygdom. Hver gang et barn f.eks. får kræft, bliver født for tidligt, bliver født med en hjertefejl eller en kronisk sygdom, er det en ulykkelig situation, der kræver meget af hele familien.

Derfor støtter Ronald McDonald BørneFond projekter til fordel for alvorligt syge børn. Fonden har bl.a. bygget Ronald McDonald Hus, hvor familier med alvorligt syge børn kan bo, mens børnene er indlagt på Rigshospitalet. Siden åbningen i 2002 har fonden indsamlet midler til at give mere end 2.350 familier trygge omgivelser i en svær periode i deres liv.

Ronald McDonald BørneFond er en selvstændig fond, der er oprettet af McDonald’s Danmark. Fondens primære formål er at etablere og drive danske Ronald McDonald huse. Fonden støtter også forskning og aktiviteter til fordel for alvorligt syge børn, når fondens økonomi giver mulighed for det.

Der findes Ronald McDonald fonde i hele verden, som samler penge ind til projekter for børn. Læs mere om Ronald McDonald BørneFond her på siden – om fondens formål, hvad fondens midler bliver brugt til, og om hvordan du kan støtte fonden eller ansøge om midler.

”Når jeg er her, så tænker jeg faktisk slet ikke på at være syg”

Lucas Olsen, 6 år

Skærmbillede 2023-10-30 122541

Formål

Det primære formål med Ronald McDonald BørneFond er at støtte etableringen og driften af et eller flere Ronald McDonald Huse i Danmark.

Sekundært og i det omfang fondens økonomiske situation giver mulighed derfor, støtter fonden andre projekter og programmer med sigte på at afhjælpe eller afbøde børns fysiske, psykiske eller sociale problemer som følge af alvorlig sygdom samt forskning, der har til formål at øge eksisterende viden om alvorlig sygdom, der rammer børn.

Vores historie

”Syge indlagte børn skal ikke være alene på hospitalet uden deres familie”
– Dr. Audrey Evans

Dette var tankegangen der lå bag opførelsen af det første Ronald McDonald Hus, som blev åbnet i 1974 i Philadelphia. Kim Hill, som var datter af NFL spillerede fra Philadelphia Eagles Fred Hill, var blot 3-årige da hun blev indlagt med leukæmi. Fred og han kone Fran, nægtede at forlade deres syge datter, og de var derfor nødsaget til at sove på hospitals stolene og spise fra automaterne. Her var de ikke alene, for omkring dem var der andre forældre i samme situation. Dette var startskuddet til en vigtig sag, og Fred agtede at gøre en indsats. Sammen med holdkammerater og familier i samme situation, samlede de nu ind til at kunne gøre en forskel. Lederen på den pædiatriske onkologiske enhed på Children’s Hospital i Philadelphia, Dr. Audrey Evans støttede op om sagen. Hun mente at syge børn var afhængige af deres familiers nærvær, mens de er indlagte, og at når barnet er sygt, er familien syg. Hun så muligheden i et forladt hus, hvor familier med syge børn kunne opholde sig og med kun få minutters gå afstand til hospitalet. Sammen med Philadelphia Eagles general manager Jim Murry, ejeren af The Eagles Leonard Tose og McDonald’s regionale manager Ed Rensi, startede de en donation, hvor indtægterne gennem salget af Shamlock Shakes hos Philadelphias McDonald’s forretninger, gik til at opfylde Dr. Audry Evans drøm.

Således startede det første Ronald McDonalds hus, hvis formål var at være et midlertidig hjem til forældre, hvis børn var indlagt på hendes hospital. Huset blev navngivet efter alles yndlings klov, McDonald’s maskot Ronald McDonald, på grund af den positive, håbefulde og fun-loving følelse den gav børnene. Denne følelse ønskede man også til dette nye børnehus.

På få år åbnede der mange huse rundt om i USA og i 1984 blev vores organisation Ronald McDonald House Charities opført, til minde for grundlæggeren af McDonalds, Ray Kroc, hvor børn havde en særlig plads i hans hjerte. Organisationen blev oprettet med et specielt formål: at hjælpe børn og unge mennesker med at leve gladere, sundere og mere produktive liv.
I 1991 kunne vi med hjælp fra McDonald byde Ronald McDonald House Charites velkommen til Danmark. Gennem flere års hårdt arbejde, kunne vi med stort smil på læberne åbne vores første børnehus på Rigshospitalet i 2002.
Nu glæder vi os blot til at kunne byde flere familier velkommen i varme hjemlige omgivelser, når vi åbner vores nye Ronald McDonald Børnehus ved det nye OUH sygehus i Odense i starten af 2025.

381 huse i verden

Et stærkt samarbejde var skabt mellem McDonald’s og lokale organisationer om indsatsen for at hjælpe alvorligt syge børn, og på ti år blev der etableret 60 Ronald McDonald huse – alle med den lokale McDonald’s som bidragsyder og inspirator. Ronald McDonald er McDonald’s maskot, der står for det gode og det glade hos McDonald’s, og det var derfor oplagt at opkalde husene efter ham.

I dag er der 381+ Ronald McDonald huse i verden – heraf de 99 i Europa – og McDonald’s sociale forpligtelse er blevet til Ronald McDonald fonde i hele verden, der samler penge ind for at støtte projekter til fordel for alvorligt syge børn.

Skærmbillede 2023-10-30 124619