Tidslinje

Her kan du se mange af de projekter som Ronald McDonald Børnefond tidligere har støttet gennem årene.
timeline_pre_loader
1996 - 2022

2023

  • Børn med stomi og deres familier, H.C. Andersen Børne- og Ungehospital Odense Universitets Hospital
  • Vonsild Kulturfestival
  • Puzzel Cloud, Århus
  • Drift af Ronald McDonald Hus, Rigshospitalet

2022

  • Ronald McDonald Huse tæt på Ukraine, der tager imod flygtningefamilier med alvorligt syge eller sårede børn
  • Drift af Ronald McDonald Hus, Rigshospitalet

2021

  • Drift af Ronald McDonald Hus, Rigshospitalet
  • Margarethagården, Lejrophold for børn med psykosociale udfordringer
  • Team Rynkeby, Rigshospitalet

2020

  • Drift af Ronald McDonald Hus, Rigshospitalet
  • Hvidovre Hospital, Børneafsnit
  • Hjerteforeningen – til børn med medfødte hjertesygdomme
  • Bløderforeningen
  • Børnehuset SIV

2019

  • Drift af Ronald McDonald Hus, Rigshospitalet
  • Børnelejren på Langeland, for børn med autisme
  • Qol hos børn og unge med cystisk fibrose
  • Racerunning Development Camp, Parasport Frederiksberg
  • Mini Skole Stævner, Parasport Frederiksberg
  • Forskningsprojekt: Afhjælpning af forstoppelse ifm kemobehandling af børn
  • Støtte til børn med rett-symdrom
  • Børne Cafe Oasen på Rigshospitalet
  • Team Rynkeby, Rigshospitalet
  • Foreningen Cancerramte Børn

2018

  • Drift af Ronald McDonald Hus, Rigshospitalet
  • Sport for børn med autisme, ADHD, hjerneskade m.v.
  • Amputationsforeningen, for amputerede børn
  • Børnelejren på Langeland, for børn med autisme

2017

  • Drift af Ronald McDonald Hus ved Rigshospitalet
  • Projekt: Diabetes som livsvilkår
  • Børnehuset SIV
  • Børnelejren på Langeland, for børn med autisme
  • Aktiviteter og netværk for cancerramte børn og deres familier

2016

  • Drift af Ronald McDonald Hus ved Rigshospitalet
  • Aktive størrelser, varige vægttab for børn og unge
  • Børnelejren på Langeland, for børn med autisme
  • Parasport Frederiksberg

2015

  • Drift af Ronald McDonald Hus ved Rigshospitalet
  • Interaktivt patientprogram for børn; nyrebørn, dialyse og nyretransplantation
  • Servicehunde til handicappede børn
  • Børnelejren på Langeland, for børn med autisme
  • Forskningsprojekt: “Eval. af mulig leveraffektion hos børn og unge med systisk fibrose”
  • Sjældne Familiedage, et kursus for børnefamilier med børn ramt af meget sjældne sygdomme og alvorlige diagnoser
  • Hospitalsklovnene
  • Healing af traumer igennem leg
  • Børnehuset SIV
  • Team Rynkeby, Rigshospitalet

2014

  • Drift af Ronald McDonald Hus ved Rigshospitalet
  • Forskningsprojekt: “Belysning af de generiske og molekylære forandringer i knoglekræft der rammer børn”
  • Nærumgaard, Time Timers til optimering af læring for børn med autisme og ADHD
  • Forskningsprojekt: “Levertransplantation hos børn og risiko for senere kardiovaskulære lidelser”
  • Team Rynkeby, Rigshospitalet

2013

  • Drift af Ronald McDonald Hus ved Rigshospitalet
  • Projekt børneyoga
  • Forskningsprojekt: “Transitionsforløb – en metode til forbedring af compliance hos kronisk syge unge”
  • Forskningsprojekt: “Musikterapi til reduktion af kemoterapirelaterede bivirkninger hos børn og teenagere med kræft”
  • Team Rynkeby, Midt-Vest
  • Team Rynkeby, Rigshospitalet

2012

  • Drift af Ronald McDonald Hus ved Rigshospitalet
  • Forskningsprojekt: ”Odense Børnekohorte – et projekt om børns sundhed”
  • Forskningsprojekt: ”Hvordan øger vi de unges lyst og evne til at leve med diabetes?”
  • Børnecancerfonden
  • Team Rynkeby, Midt-Vest.
  • Team Rynkeby, Rigshospitalet

2011

  • Drift af Ronald McDonald Hus ved Rigshospitalet
  • Forskningsprojektet ”Odense Børnekohorte – et projekt om børns sundhed”.
  • Team Rynkeby, Rigshospitalet.

2005 - 2010

Drift af Ronald McDonald Hus ved Rigshospitalet

2004

  • Drift af Ronald McDonald Hus ved Rigshospitalet
  • Projekt: ”Genetiske årsager til medfødte hjertemisdannelser” Panum Instituttet.

2003

  • Drift af Ronald McDonald Hus ved Rigshospitalet
  • Projekt ”Børn af psykisk syge forældre”. Registerundersøgelse af forekomst, helbred og sociale/familiære forhold samt prognose”. Bispebjerg Hospital
  • Aktiviteter for uledsagede flygtningebørn. Ungdommens Røde Kors i Hillerød
  • Projekt om Pneumoni hos børn. KAS Gentofte

2002

  • Opførelse og drift af Ronald McDonald hus ved Rigshospitalet
  • Projekt “Forekomst af kemoterapibivirkninger og anticipatoriske bivirkninger samt effekten af psykosocial støtte på bivirkninger hos børn med kræft”. Århus Universitet
  • “At få et handicappet barn” – kvalitativ interviewanalyse ved Rigshospitalet. Tillægsstøtte
  • Indkøb af musikinstrumenter til børnehave med børn der har talevanskeligheder og/eller hørenedsættelse. Esbjerg Menighedsbørnehave Grønnegården
  • Støtte til aktiviteter for børn der opholder sig på et krisecenter. Ungdommens Røde Kors
  • Projekt ” Tilbud til overvægtige børn og deres familier – udvikling af tværfaglig model til lokal forankring.” Rigshospitalet
  • Støtte til Hørehæmmede Børns Forældreforenings Landskursus 2003

2001

  • ”Late Nite Sport” – arrangement i Nørrebrohallen i København, som et led i en lokal indsats for at fremme unges engagement i sunde fritidsinteresser.
  • Projekt på Århus Universitet, hvor forskere undersøger virkninger og bivirkninger ved MFR-vaccinationer mod mæslinger, fåresyge og røde hunde.
  • Projekt på Skejby Sygehus, hvor læger undersøger, hvorfor nogle børn tisser i sengen om natten – for at finde en bedre og mere præcis behandling.
  • En stor væv til Dagbehandlingshjemmet “Solhjorten” for psykisk og fysisk udviklingshæmmede børn og unge mellem 7 og 24 år.

2000

  • Undersøgelse af “Børnesamtaler i samværssager” i Frederiksborg Statsamt
  • “Årsager til astma hos småbørn samt behandling heraf”. Tillægsstøtte til forskningsprojektet “COPSAC” (se 1996)
  • “Epidemiologisk undersøgelse af Respiratory Syncytial Virus” – et forskningsprojekt ved Gentofte Amts Sygehus om risikofaktorerne ved luftvejsinfektionssygdommen RSV
  • Projekt “Spiserøret og fødevareallergi” på Odense Universitetshospital
  • Handicapvenlig indretning af Aars 4H gård, så handicappede børn kan få glæde af gården og dens dyr
  • “Dans på Skovvangsskolen”. Stimulation af udviklingshæmmede børn gennem dans for at styrke personlige, sociale, indlæringsmæssige og fysiske kompetencer. Projekt under Dans i Skolen i Århus
  • Projekt “Graviditets- og fødselsforholdenes betydning for udviklingen af DAMP hos børn” ved Skejby Sygehus
  • “At få et handicappet barn” – kvalitativ interviewanalyse ved Rigshospitalet
  • Cykelbane til Skodsborg Observations- og behandlingshjem

1999

  • Udbygning af legefaciliteter på Skodsborg Observations- og behandlingshjem
  • “ETFOL 5-års undersøgelse” – en efterundersøgelse af meget tidligt fødte og/eller lavvægtige børn på Rigshospitalet
  • Kvindecenterfonden Dannerhuset til forbedring af Dannerhusets boliger for voldsramte kvinder og deres børn
  • Kulturkælderens projekt “Afbalancering af barnets to kulturelle sfærer”
  • “Smertebehandling til præmature børn” – kvalitetsudviklingsprojekt ved Odense Universitetshospital
  • “Forskningsprojekt i mellemørebetændelse hos børn” ved Århus Kommunehospital
  • “Forskningsprojekt Feberkramper – arv og miljø” ved Skejby Sygehus

1998

  • “Rygning under graviditeten og sygelighed blandt børn”, forskningsprojekt på Skejby Sygehus
  • Nye legefaciliteter til børn på Skodsborg Observations- og behandlingshjem
  • “Screening af blod hos nyfødte”, forskningsprojekt på Statens Serum Institut, hvor man forsøgsvis screener for 28 flere sygdomme, end man plejer

1997

  • Projekt “Nyt legerum” for børn i kemo- og strålebehandling på Odense Universitetshospital
  • Projekt “Der er også børn i skilsmisser” – et samarbejde mellem Ronald McDonald BørneFond og organisationen Børns Vilkår

1996

  • “COPSAC” – Copenhagen Prospective Study on Asthma and Allergy in Children. Flerårigt forskningsprojekt på Rigshospitalet om astma hos børn
  • Fastelavnsfest for børnene på Kvindecenterfonden Dannerhuset