Ansøg Fonden

Ronald McDonald BørneFond er en selvstændig, almennyttig fond, der støtter projekter til fordel for alvorligt syge børn. Fonden støtter primært etableringen og driften af danske Ronald McDonald huse, men også forskning og andre aktiviteter til fordel for alvorligt syge børn, når fondens økonomiske situation tillader det.

Hvordan kan du søge midler fra fonden?

For at komme i betragtning til midler fra Ronald McDonald BørneFond skal du udfylde ansøgningsskemaet og vedlægge et detaljeret budget inkl. moms. Ansøgningsskema og eventuelle vedlagte dokumenter skal indsendes i ét eksemplarer.

Ansøgningen sendes til:

Ronald McDonald BørneFond
Juliane Maries Vej 12
2100 København Ø

eller til mail: info@rmbornefond.dk

Ronald McDonald BørneFond har ingen faste ansøgningsterminer, men alle kvalificerede ansøgninger bliver behandlet på det førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen mødes ca. fire gange om året.

Download ansøgningsskema til Ronald McDonald BørneFond her

Hvad støtter fonden?

Ifølge fundatsen har Ronald McDonald BørneFond mulighed for at støtte:

  • Primært etableringen og driften af et eller flere Ronald McDonald huse i Danmark
  • Sekundært, hvis fondens økonomiske situation efter opfyldelsen af det primære formål giver mulighed for det, andre projekter eller programmer med sigte på at afhjælpe eller afbøde børns fysiske, psykiske eller sociale problemer som følge af alvorlige sygdomme samt forskning, der har til formål at øge den eksisterende viden om alvorlig sygdom, der rammer børn

Ronald McDonald BørneFond har tidligere støttet bl.a. forskningsprojektet ”Odense Børnekohorte – et projekt om børns sundhed” på Odense Universitetshospital/Syddansk Universitet, forskningsprojektet ”Genetiske årsager til medfødte hjertemisdannelser” på Panum Instituttet og aktiviteter for uledsagede flygtningebørn hos Ungdommens Røde Kors i Hillerød.

Se hvilke projekter Ronald McDonald BørneFond tidligere har støttet.

hjerte

Hvad støtter fonden ikke?

Ronald McDonald BørneFond støtter ikke:

Enkeltpersoner, Rejser, Projekter til gavn for raske børn, Driftsudgifter, Fonde, Kommercielle formål, samt Udsmykningsopgaver, legepladser, legetøj.

hjerte