Hvor kommer fondens midler fra?

Ronald McDonald BørneFond er godkendt af de danske myndigheder efter ligningslovens §8A til at indsamle midler. Vi er medlem af ISOBRO og vores indsamlingsaktiviteter lever op til ISOBROs etiske retningslinjer. Indsamlingsnævnet er oplyst om vores indsamlingsaktiviteter, og du kan finde vores indsamlingstilladelse her.

De indsamlede midler anvendes til at opføre og drive Ronald McDonald Huse i Danmark. Alle pengedonationer til husene går derfor til fonden.

Fonden modtager hvert år bidrag fra en lang række virksomheder, fonde og privatpersoner, og en af de største donationer kommer hvert år fra gæster hos danske McDonald’s restauranter, der støtter via indsamlingsbøsser i restauranterne.

Derudover arrangeres hvert år indsamlingsaktiviteter for at samle penge ind til Ronald McDonald Hus, bl.a. arrangerer Ronald McDonald BørneFond hvert år Ronald McDonald BørneFond Charity Golf Cup. Ligesom vi i samarbejde med de danske McDonald’s restauranter arrangerer forskellige aktiviteter i forbindelse med bl.a. McHappy Day samler vi også midler ind via sociale medier Facebook og Instagram, her på vores hjemmeside samt på MobilePay 204 202.

Hvad bruges fondens midler til?

Ronald McDonald BørneFond støtter projekter til fordel for alvorligt syge børn. Fondens primære formål er at drive danske Ronald McDonald huse, og siden åbningen af huset ved Rigshospitalet i 2002 er størstedelen af alle de donationer, fonden har delt ud, gået til driften og vedligeholdelsen af Ronald McDonald Hus.

Desuden har fonden indgået en aftale om at opføre og drive endnu et Ronald McDonald Hus ved Nyt OUH i Odense, der efter planen står færdigt senest i 2024.

Derudover støtter fonden andre projekter og forskning til fordel for alvorligt syge børn, hvis fondens økonomiske situation tillader det.

_FEF9463
_FEF9582

Ronald McDonald BørneFond har tidligere støttet bl.a. forskningsprojektet ”Odense Børnekohorte – et projekt om børns sundhed” på Odense Universitetshospital/Syddansk Universitet, forskningsprojektet ”Genetiske årsager til medfødte hjertemisdannelser” på Panum Instituttet og aktiviteter for uledsagede flygtningebørn hos Ungdommens Røde Kors i Hillerød.

Hvert år går mindre end 10 pct. af fondens samlede, årlige indtægter til drifts- og administrationsomkostninger, f.eks. udgifter til fundraising og indsamlingsarrangementer. Fondens bestyrelse arbejder ulønnet, og desuden varetager McDonald’s Danmark en del af fondens administrationsomkostninger.

Regnskabet

Ronald McDonald BørneFond er godkendt af SKAT efter Ligningslovens paragraf 8A og alle bidrag til fonden er derfor fradragsberettigede.

Fonden har desuden Indsamlingsnævnets tilladelse til at samle midler ind til fondens formål.

Se fondens seneste afsluttede regnskab her