Disse projekter har vi støttet

2022

 • Ronald McDonald Huse tæt på Ukraine, der tager imod flygtningefamilier med alvorligt syge eller sårede børn

2021

 • Drift af Ronald McDonald Hus, Rigshospitalet
 • Margarethagården, Lejrophold for børn med psykosociale udfordringer
 • Team Rynkeby, Rigshospitalet

2020

 • Drift af Ronald McDonald Hus, Rigshospitalet
 • Hvidovre Hospital, Børneafsnit
 • Hjerteforeningen – til børn med medfødte hjertesygdomme
 • Bløderforeningen
 • Børnehuset SIV

2019

 • Drift af Ronald McDonald Hus, Rigshospitalet
 • Børnelejren på Langeland, for børn med autisme
 • Qol hos børn og unge med cystisk fibrose
 • Racerunning Development Camp, Parasport Frederiksberg
 • Mini Skole Stævner, Parasport Frederiksberg
 • Forskningsprojekt: Afhjælpning af forstoppelse ifm kemobehandling af børn
 • Støtte til børn med rett-symdrom
 • Børne Cafe Oasen på Rigshospitalet
 • Team Rynkeby, Rigshospitalet
 • Foreningen Cancerramte Børn

2018

 • Drift af Ronald McDonald Hus, Rigshospitalet
 • Sport for børn med autisme, ADHD, hjerneskade m.v.
 • Amputationsforeningen, for amputerede børn
 • Børnelejren på Langeland, for børn med autisme

2017

 • Drift af Ronald McDonald Hus ved Rigshospitalet
 • Projekt: Diabetes som livsvilkår
 • Børnehuset SIV
 • Børnelejren på Langeland, for børn med autisme
 • Aktiviteter og netværk for cancerramte børn og deres familier

2016

 • Drift af Ronald McDonald Hus ved Rigshospitalet
 • Aktive størrelser, varige vægttab for børn og unge
 • Børnelejren på Langeland, for børn med autisme
 • Parasport Frederiksberg

2015

 • Drift af Ronald McDonald Hus ved Rigshospitalet
 • Interaktivt patientprogram for børn; nyrebørn, dialyse og nyretransplantation
 • Servicehunde til handicappede børn
 • Børnelejren på Langeland, for børn med autisme
 • Forskningsprojekt: “Eval. af mulig leveraffektion hos børn og unge med systisk fibrose”
 • Sjældne Familiedage, et kursus for børnefamilier med børn ramt af meget sjældne sygdomme og alvorlige diagnoser
 • Hospitalsklovnene
 • Healing af traumer igennem leg
 • Børnehuset SIV
 • Team Rynkeby, Rigshospitalet

2014

 • Drift af Ronald McDonald Hus ved Rigshospitalet
 • Forskningsprojekt: “Belysning af de generiske og molekylære forandringer i knoglekræft der rammer børn”
 • Nærumgaard, Time Timers til optimering af læring for børn med autisme og ADHD
 • Forskningsprojekt: “Levertransplantation hos børn og risiko for senere kardiovaskulære lidelser”
 • Team Rynkeby, Rigshospitalet

2013

 • Drift af Ronald McDonald Hus ved Rigshospitalet
 • Projekt børneyoga
 • Forskningsprojekt: “Transitionsforløb – en metode til forbedring af compliance hos kronisk syge unge”
 • Forskningsprojekt: “Musikterapi til reduktion af kemoterapirelaterede bivirkninger hos børn og teenagere med kræft”
 • Team Rynkeby, Midt-Vest
 • Team Rynkeby, Rigshospitalet

2012

 • Drift af Ronald McDonald Hus ved Rigshospitalet
 • Forskningsprojekt: ”Odense Børnekohorte – et projekt om børns sundhed”
 • Forskningsprojekt: ”Hvordan øger vi de unges lyst og evne til at leve med diabetes?”
 • Børnecancerfonden
 • Team Rynkeby, Midt-Vest.
 • Team Rynkeby, Rigshospitalet

2011

 • Drift af Ronald McDonald Hus ved Rigshospitalet
 • Forskningsprojektet ”Odense Børnekohorte – et projekt om børns sundhed”.
 • Team Rynkeby, Rigshospitalet.

2010

 • Drift af Ronald McDonald Hus ved Rigshospitalet

2009

 • Drift af Ronald McDonald Hus ved Rigshospitalet

2008

 • Drift af Ronald McDonald Hus ved Rigshospitalet

2007

 • Drift af Ronald McDonald Hus ved Rigshospitalet

2006

 • Drift af Ronald McDonald Hus ved Rigshospitalet

2005

 • Drift af Ronald McDonald Hus ved Rigshospitalet

2004

 • Drift af Ronald McDonald Hus ved Rigshospitalet
 • Projekt: ”Genetiske årsager til medfødte hjertemisdannelser” Panum Instituttet.

2003

 • Drift af Ronald McDonald Hus ved Rigshospitalet
 • Projekt ”Børn af psykisk syge forældre”. Registerundersøgelse af forekomst, helbred og sociale/familiære forhold samt prognose”. Bispebjerg Hospital
 • Aktiviteter for uledsagede flygtningebørn. Ungdommens Røde Kors i Hillerød
 • Projekt om Pneumoni hos børn. KAS Gentofte

2002

 • Opførelse og drift af Ronald McDonald hus ved Rigshospitalet
 • Projekt “Forekomst af kemoterapibivirkninger og anticipatoriske bivirkninger samt effekten af psykosocial støtte på bivirkninger hos børn med kræft”. Århus Universitet
 • “At få et handicappet barn” – kvalitativ interviewanalyse ved Rigshospitalet. Tillægsstøtte
 • Indkøb af musikinstrumenter til børnehave med børn der har talevanskeligheder og/eller hørenedsættelse. Esbjerg Menighedsbørnehave Grønnegården
 • Støtte til aktiviteter for børn der opholder sig på et krisecenter. Ungdommens Røde Kors
 • Projekt ” Tilbud til overvægtige børn og deres familier – udvikling af tværfaglig model til lokal forankring.” Rigshospitalet
 • Støtte til Hørehæmmede Børns Forældreforenings Landskursus 2003

2001

 • ”Late Nite Sport” – arrangement i Nørrebrohallen i København, som et led i en lokal indsats for at fremme unges engagement i sunde fritidsinteresser.
 • Projekt på Århus Universitet, hvor forskere undersøger virkninger og bivirkninger ved MFR-vaccinationer mod mæslinger, fåresyge og røde hunde.
 • Projekt på Skejby Sygehus, hvor læger undersøger, hvorfor nogle børn tisser i sengen om natten – for at finde en bedre og mere præcis behandling.
 • En stor væv til Dagbehandlingshjemmet “Solhjorten” for psykisk og fysisk udviklingshæmmede børn og unge mellem 7 og 24 år.

2000

 • Undersøgelse af “Børnesamtaler i samværssager” i Frederiksborg Statsamt
 • “Årsager til astma hos småbørn samt behandling heraf”. Tillægsstøtte til forskningsprojektet “COPSAC” (se 1996)
 • “Epidemiologisk undersøgelse af Respiratory Syncytial Virus” – et forskningsprojekt ved Gentofte Amts Sygehus om risikofaktorerne ved luftvejsinfektionssygdommen RSV
 • Projekt “Spiserøret og fødevareallergi” på Odense Universitetshospital
 • Handicapvenlig indretning af Aars 4H gård, så handicappede børn kan få glæde af gården og dens dyr
 • “Dans på Skovvangsskolen”. Stimulation af udviklingshæmmede børn gennem dans for at styrke personlige, sociale, indlæringsmæssige og fysiske kompetencer. Projekt under Dans i Skolen i Århus
 • Projekt “Graviditets- og fødselsforholdenes betydning for udviklingen af DAMP hos børn” ved Skejby Sygehus
 • “At få et handicappet barn” – kvalitativ interviewanalyse ved Rigshospitalet
 • Cykelbane til Skodsborg Observations- og behandlingshjem

1999

 • Udbygning af legefaciliteter på Skodsborg Observations- og behandlingshjem
 • “ETFOL 5-års undersøgelse” – en efterundersøgelse af meget tidligt fødte og/eller lavvægtige børn på Rigshospitalet
 • Kvindecenterfonden Dannerhuset til forbedring af Dannerhusets boliger for voldsramte kvinder og deres børn
 • Kulturkælderens projekt “Afbalancering af barnets to kulturelle sfærer”
 • “Smertebehandling til præmature børn” – kvalitetsudviklingsprojekt ved Odense Universitetshospital
 • “Forskningsprojekt i mellemørebetændelse hos børn” ved Århus Kommunehospital
 • “Forskningsprojekt Feberkramper – arv og miljø” ved Skejby Sygehus

1998

 • “Rygning under graviditeten og sygelighed blandt børn”, forskningsprojekt på Skejby Sygehus
 • Nye legefaciliteter til børn på Skodsborg Observations- og behandlingshjem
 • “Screening af blod hos nyfødte”, forskningsprojekt på Statens Serum Institut, hvor man forsøgsvis screener for 28 flere sygdomme, end man plejer

1997

 • Projekt “Nyt legerum” for børn i kemo- og strålebehandling på Odense Universitetshospital
 • Projekt “Der er også børn i skilsmisser” – et samarbejde mellem Ronald McDonald BørneFond og organisationen Børns Vilkår

1996

 • “COPSAC” – Copenhagen Prospective Study on Asthma and Allergy in Children. Flerårigt forskningsprojekt på Rigshospitalet om astma hos børn
 • Fastelavnsfest for børnene på Kvindecenterfonden Dannerhuset