Historik 1991-2021

Ronald McDonald BørneFond er en selvstændig almennyttig fond, som blev grundlagt af McDonald’s Danmark i 1991 og kan den 20. marts i år, fejre 30 års jubilæum.

Der blev ikke tillagt McDonald’s Danmark særlige rettigheder, selvom om de indbetalte fondens grundkapital på kr. 250.000. F.eks. besluttede man at formanden og mindst halvdelen af fondsbestyrelsen skulle være uafhængige af McDonald’s og at bestyrelseshvervet skulle være ulønnet. Sådan er det stadig den dag idag. Fondens første bestyrelse kom til at bestå at 5 medlemmer – i dag er der 7 medlemmer af fondsbestyrelsen.

I fondens første år havde den til formål, at yde støtte til velgørende, uddannelsesmæssige og videnskabelige formål til gavn for børn. Blandt andet forskning der skulle øge den eksisterende viden om alvorlig sygdom der ramte børn samt projekter og programmer til at afbøde børns fysiske, psykiske eller sociale problemer som følge af alvorlig sygdom.

I 2007 søgte fondsbestyrelsen Civilstyrelsen om tilladelse til ændring af fondens formål til primært, at være opførelsen af Ronald McDonald Huse i Danmark. Huse som skulle kunne tilbyde familier med et barn indlagt på hospital på grund af alvorlig sygdom, et midlertidigt hjem så hele familien kunne være sammen og tæt på det indlagte barn. Sekundært skulle fonden fortsat støtte de allerede eksisterende formål. Den ændring godkendte Civilstyrelsen og den 7. april 2008 kunne fondsbestyrelsen underskrive den nye fundats, som stadig i dag, er gældende for fondens virke og uddelinger.

Med blandt andet Bubber og Michael Laudrup i bestyrelsen, åbnede fonden det første danske Ronald McDonald Hus ved Rigshospitalet i 2002 – som således til næste år, kan fejre 20 års jubilæum. Fondsbestyrelsen underskrev i 2012 en aftale med Region Syddanmark, om at opføre det 2. danske Ronald McDonald Hus på Fyn ved Nyt Odense Universitets Hospital og er netop nu midt i en spændende planlægningsfase deraf. Huset skal åbne sammen med det nye hospital i 2024.