Formål

Det primære formål med Ronald McDonald BørneFond er at støtte etableringen og driften af et eller flere Ronald McDonald Huse i Danmark.

Sekundært og i det omfang fondens økonomiske situation giver mulighed derfor, støtter fonden andre projekter og programmer med sigte på at afhjælpe eller afbøde børns fysiske, psykiske eller sociale problemer som følge af alvorlig sygdom samt forskning, der har til formål at øge eksisterende viden om alvorlig sygdom, der rammer børn.

Se Ronald McDonald BørneFond’s fundats af 7. april 2008 her