Med en donation på kr. 50 kan vi sørge for at der bliver indkøbt papir, farver, lim og andet, så børnene kan klippe og klistre og lave sjove ting, imens de bor i Ronald McDonald Hus.