30 års jubilæum

Ronald McDonald BørneFond er en selvstændig almennyttig fond, som blev grundlagt af McDonald’s Danmark i 1991 og kan den 20. marts i år, fejre 30 års jubilæum. Der blev ikke tillagt McDonald’s Danmark særlige rettigheder, selvom om de indbetalte fondens grundkapital på kr. 250.000. F.eks. besluttede man at formanden og mindst halvdelen af fondsbestyrelsen skulle…