Ekstra ordinær indsamling

Ronald McDonald BørneFond rækker sammen med de tilmeldte gæster til før omtalte charity golf cup 2020 ud til alle for, at bede om hjælp til det fantastiske arbejde som gøres for de indlagte børn og deres familier som bor i Ronald McDonald Hus – så de trods alvorlig sygdom og indlæggelse kan være samlet i…