KR. 586.157

KR. 586.157 – blev det samlede resultat af årets McHappy Day afholdt i samarbejde med McDonald’s restauranterne. Det svarer til endnu 1.172 overnatninger i Ronald McDonald Hus, for familier med alvorligt syge børn indlagt på Rigshospitalet. McHappy Day afholdes hvert år i samarbejde med McDonald’s restauranterne i oktober måned. McDonald’s restauranterne samler ind under overskriften:…