Støt Ronald McDonald BørneFond i forbindelse med Povl Fritzners afskedsreception

Ronald McDonald BørneFond er en lille, selvstændig fond, hvis mission er at bygge og drive Ronald McDonald Huse i Danmark. Vi har igennem vores hus på Rigshospitalet siden 2002 hjulpet mere end 2.300 familier med alvorligt syge børn. Børn, der f.eks. er ramt af kræft, en hjertesygdom eller er født for tidligt.

Vi skal i løbet af næste år i gang med at bygge et nyt Ronald McDonald Hus tæt op ad det nye Odense Universitets Hospital, så vi kan hjælpe flere familier med alvorligt syge børn.

Et Ronald McDonald Hus er et hjem uden for hjemmet, der støtter familier med en fysisk ramme, hvor hele familien kan bo mens de har et barn indlagt på hospitalet. At have et barn med en alvorlig sygdom såsom kræft eller en hjertesygdom skaber angst, usikkerhed og kræver en næsten umenneskelig indsats, for at få familien til at fungere. Ronald McDonald BørneFond kan igennem huset på Rigshospitalet og det kommende i Odense ikke fratage familien den store byrde, det er at have et alvorlig sygt barn, men de gode fysiske rammer i et Ronald McDonald Hus suppleret af medmenneskelig omsorg igennem fondens medarbejdere og en lang række frivillige, giver familien bedre vilkår for at håndtere deres livs, måske, største krise.

Tryghed, glæde og mentalt overskud øger chancen for at et barn med en alvorlig sygdom klarer bivirkninger ved den intensive behandling, og netop samværet med søskende og forældre i hjertevarme, familiære og hyggelige omgivelser i Ronald McDonald Huset gør børnene i bedre humør. Familier, der bor i huset, oplever endvidere mere livskvalitet og samtidigt sover forældrene signifikant bedre, når de overnatter i rolige omgivelser tæt på deres barn – en ikke uvæsentlig sidegevinst når man i forvejen er under et stort mentalt pres.

Det er svært med ord at beskrive hvordan man som familie oplever et Ronald McDonald Hus. Klippet forneden er optaget i forlængelsen af åbningen af Ronald McDonald Huset  på Rigshospitalet i 2002, men det giver stadig et fint billede af hvordan familier og børn oplever og bruger Ronald McDonald Huset.