Spørgsmål og svar

Vi har nedenfor svaret på en række af de mest stillede spørgsmål til fonden. Hvis du alligevel ikke finder svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til info@rmhus.dk

Hvor mange af fondens midler går til administration?
Hvert år går mindre end 10 pct. af fondens samlede, årlige indtægter til drifts- og administrationsomkostninger, f.eks. udgifter til fundraising, indsamlingsarrangementer og regnskab. Fondens bestyrelse arbejder ulønnet, og desuden varetager McDonald's Danmark en del af fondens administrationsomkostninger

Hvor kommer Ronald McDonald BørneFond’s midler fra?
Ronald McDonald BørneFond får hvert år støtte fra en lang række virksomheder og privatpersoner, men en af de største donationer kommer fra McDonald’s Danmarks gæster, der støtter via indsamlingsbøsser i restauranterne.

Hvordan bliver Ronald McDonald BørneFond’s penge brugt?
Ronald McDonald BørneFond støtter primært etableringen og driften af danske Ronald McDonald huse, men også andre aktiviteter og forskning til fordel for alvorligt syge børn, når fondens økonomiske situation tillader det. Siden åbningen af det danske Ronald McDonald Hus i 2002 er størstedelen af de donationer, fonden har delt ud, gået til driften og vedligeholdelsen af Ronald McDonald Hus og til at betale for familiernes ophold i huset.

Hvordan kan jeg støtte Ronald McDonald BørneFond?
Du kan donere penge til fonden her på hjemmesiden.

Hvilke formål støtter Ronald McDonald BørneFond?
Ronald McDonald BørneFond støtter projekter til fordel for alvorligt syge børn. Udover fondens primære formål kan Ronald McDonald BørneFond, hvis den økonomiske situation tillader det, ifølge fundatsen give støtte til:

  • Andre projekter eller programmer med sigte på at afhjælpe eller afbøde børns fysiske, psykiske eller sociale problemer som følge af alvorlige sygdomme samt forskning, der har til formål at øge den eksisterende viden om alvorlig sygdom, der rammer børn

Hvilke formål støtter Ronald McDonald BørneFond ikke?
Ronald McDonald BørneFond giver ikke støtte til enkeltpersoner, rejser, projekter til gavn for raske børn, driftsudgifter, fonde, kommercielle formål, udsmykningsopgaver, legepladser eller legetøj.

Hvornår er der ansøgningsfrist for ansøgninger om midler fra Ronald McDonald BørneFond?
Ronald McDonald BørneFond har ingen faste ansøgningsterminer, men alle kvalificerede ansøgninger bliver behandlet på det førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen mødes ca. fire gange om året.

Hvor lang tid tager det for Ronald McDonald BørneFond at behandle ansøgninger om midler fra fonden?
Alle kvalificerede ansøgninger bliver behandlet på det førstkommende bestyrelsesmøde efter modtagelsen. Bestyrelsen for Ronald McDonald BørneFond mødes ca. fire gange om året, og derfor kan der gå op til fire måneder, før ansøgningen er færdigbehandlet.

Hvad har Ronald McDonald BørneFond tidligere støttet?
Ronald McDonald BørneFond har tidligere støttet bl.a. forskningsprojektet ”Odense Børnekohorte – et projekt om børns sundhed” på Odense Universitetshospital/Syddansk Universitet, forskningsprojektet ”Genetiske årsager til medfødte hjertemisdannelser” på Panum Instituttet og aktiviteter for uledsagede flygtningebørn hos Ungdommens Røde Kors i Hillerød.

Se en liste over tidligere donationer fra Ronald McDonald BørneFond her.

Hvordan kan jeg søge om midler fra Ronald McDonald BørneFond?
Du kan søge om adgang til midler fra Ronald McDonald BørneFond ved at udfylde et ansøgningsskema, som du finder her på hjemmesiden. Ronald McDonald BørneFond har ingen faste ansøgningsterminer, men alle kvalificerede ansøgninger bliver behandlet på det førstkommende bestyrelsesmøde. Du kan tjekke her på hjemmesiden, om der er åbent for ansøgninger om midler fra Ronald McDonald BørneFond.

Download ansøgningsskema til Ronald McDonald BørneFond her.

Hvorfor er der indimellem lukket for ansøgninger om adgang til midler fra Ronald McDonald BørneFond?
Ronald McDonald BørneFond’s primære formål er at støtte etablering, drift og vedligeholdelse af danske Ronald McDonald huse. Hvis fondens økonomiske situation tillader det, kan fonden også støtte andre projekter og forskning til fordel for alvorligt syge børn, men da fonden er afhængig af donationer og eksterne midler, varierer dens økonomiske råderum. Derfor er der nogle år lukket for ansøgninger til andre projekter end fondens primære formål.

Hvad er forbindelsen mellem Ronald McDonald BørneFond, Ronald McDonald Hus og McDonald’s?
Ronald McDonald BørneFond, Ronald McDonald Hus og McDonald’s Danmark er tre selvstændige organisationer med et stærkt samarbejde om et fælles mål: At støtte etableringen og driften af Ronald McDonald huse i Danmark. Ronald McDonald BørneFond er en selvstændig fond stiftet af McDonald’s Danmark i 1991 og har det primære formål at etablere og støtte danske Ronald McDonald huse. McDonald’s Danmark er én blandt mange sponsorer for Ronald McDonald BørneFond. En af de største donationer kommer hvert år fra McDonald’s Danmarks gæster, der støtter via indsamlingsbøsser i de danske restauranter.

Hvorfor hedder det ”Ronald McDonald BørneFond”, når fonden ikke er en del af McDonald’s?
Ronald McDonald er McDonald's maskot, som blev introduceret i 1963, og han står for det gode og det glade hos McDonald's. Det første Ronald McDonald Hus blev åbnet i 1974 ved siden af Children’s Hospital of Philadelphia. Den lokale fodboldklub, Philadelphia Eagles, startede sammen med hospitalets læger en indsamling for at samle midler til at bygge et hus til de mange familier, der havde alvorligt syge børn indlagt på hospitalet, og som derfor sov og nærmest boede på hospitalets gange for at være tæt på deres børn. Den lokale McDonald’s restaurant blev kontaktet, fordi McDonald’s i forvejen støttede flere velgørenhedsprojekter for børn. På mindre end et år var der samlet penge til det første Ronald McDonald Hus, og den stærke alliance mellem McDonald’s og lokale organisationer i indsatsen for at hjælpe alvorligt syge børn skabte på ti år 60 Ronald McDonald huse – alle med den lokale McDonald’s som bidragsyder og inspirator. Eftersom McDonald’s var – og stadig er – en af de store drivkræfter i de lokale indsamlinger af midler til alvorligt syge børn og deres familier på hospitalerne, var det oplagt at opkalde både husene og de mange lokale velgørenhedsfonde, der blev stiftet rundt om i verden for at samle penge ind til husene, efter Ronald McDonald – maskotten for det gode og det glade.

Ronald McDonald BørneFond • Juliane Maries Vej 12 • 2100 København Ø • info@rmbornefond.dk •