Ronald McDonald BørneFond

Ronald McDonald BørneFond er en selvstændig, almennyttig fond. Fonden blev oprettet den 20. marts 1991 af McDonald’s Danmark og har det primære formål at etablere og drive Ronald McDonald huse i Danmark – og sekundært at støtte andre projekter til fordel for alvorligt syge børn, når fondens økonomiske situation tillader det.

Ronald McDonald BørneFond står bag Danmarks første Ronald McDonald Hus til familier, som har et barn med en alvorlig sygdom indlagt på Rigshospitalet. Huset kostede 24 mio. kr. at opføre og åbnede i 2002. Huset og driften af det er en gave til Rigshospitalet fra Ronald McDonald BørneFond, som i dag er den største sponsor. Fonden driver huset med indsamlede midler, og i forbindelse med etableringen af et nyt hospital i Odense, der efter planen står færdigt i 2022, har fonden indgået en aftale om at bygge og drive endnu et dansk Ronald McDonald Hus.

Ronald McDonald BørneFond, Ronald McDonald Hus og McDonald’s Danmark er tre selvstændige organisationer med et stærkt samarbejde om et fælles mål: At støtte etableringen og driften af danske Ronald McDonald huse. Fonden får hvert år støtte fra en lang række virksomheder og privatpersoner, og en af de største donationer kommer hvert år fra indsamlingsbøsserne i de danske McDonald’s restauranter, hvor mange gavmilde gæster donerer penge til fonden.

Læs mere om Ronald McDonald Hus

Ronald McDonald BørneFond • Juliane Maries Vej 12 • 2100 København Ø • info@rmbornefond.dk •