Hvordan kan du støtte fonden?

Ronald McDonald BørneFond er godkendt efter ligningslovens §8A og dermed fritaget for indtægtsskat (fondsbeskatningslovens §4, stk.1). Pengedonationer til Ronald McDonald BørneFond på op til 15.900 kr. kan du trække fra i skat på din selvangivelse. Du skal oplyse dit cpr-nummer eller CVR nummer, hvis donationen er fra en virksomhed og herefter oplyser vi SKAT om din donation. Donationer er 100% fradragsberettigede. Fonden er samtidig fritaget for indkomstskat af testamenterede beløb.

Du kan støtte fondens arbejde på flg. måder: 

Engangsbeløb:

Støt Ronald McDonald BørneFond

MobilePay 8000:
Med App'en Mobilepay kan du nemt og hurtigt overføre støtte til Ronald McDonald BørneFond. Alle med en smartphone kan downloade MobilePay App'en.  

Donationer via MobilePay kan straks oplyses til skat og dermed opnå fradrag.
Øremærkede donationer til Ronald McDonald Hus, København, doneres på MobilePay nr. 31233099

Bankoverførsel:
Du kan donere penge til fondens konto i Jyske Bank:
Reg.: 7854
Kontonr.: 1099301
- mærk evt. indbetalingen: RMHus, Kbh - eller: Nyt RMHus, Odense

Udenlandsk bankoverførsel:
Bor du i udlandet kan du donere penge til fonden via Jyske Bank.
IBAN nr.: DK1078540001099301
SWIFT/BIC: JYBADKKK

Arv og testamente:
Når du tænker os ind i dit testamente, er du med til at hjælpe og støtte børn alvorlig sygdom
Legal Desk, hjælper dig gratis med at testere til Ronald McDonald BørneFond.

Du støtter os ved at udfylde en kort formular hos Legal Desk. Formularen, du udfylder, kaldes et legat og kan gives uanset, om du har et testamente i forvejen eller ej. I formularen oplyser du det beløb, du ønsker at give til is, den du går bort. Du finder Ronald McDonald BørneFonds formular her.
Når du har oprettet legatet, skal det underskrives foran en notar eller foran vitterlighedsvidner, som du selv vælger. Hvis du ønsnker at støtte os og samtidig efterlade mere til dine arvinger, anbefaler vi, at du ser denne video omkring 30% løsningen.

Legal Desk har skrevet to gode artikler som forklarer, hvad et legat og testamente er.

Værelsesfadderskab:
Du kan for kr. 300.000 blive sponsor for et værelse - både i Ronald McDonald Hus i København og i det nye Ronald McDonald Hus, i Odense. 
Kontakt Lene Høffner, på tlf.: +45 3123 3099 el. mobil: 2225 5292 - eller på mail: lh@rmbornefond.dk - for yderligere oplysninger. 

Indsamlingsbøsserne i McDonald's restauranterne:
En af de største donationer til fonden kommer fra de mange gæster i McDonald's restaurantene, som giver penge i indsamlingsbøsserne. 

Betternow.org
Du kan klikke ind på ovenstående link og starte den egen indsamling. 

Eller støtte de projekter som allerede er oprettet til fordel for både fonden og Ronald McDonald Hus.  


Hvis du ønsker at støtte Ronald McDonald BørneFond på andre måder end ved pengedonation, kan du kontakte fonden på telefon +45 2225 5292 eller mail: lh@rmbornefond.dk. 

 

Siden Ronald McDonald BørneFond åbnede Ronald McDonald Hus i 2002 er langt de fleste af de penge, fonden har doneret, gået til driften og vedligeholdelsen af huset, men Ronald McDonald BørneFond støtter også forskning og andre projekter til fordel for alvorligt syge børn, når fondens økonomi giver mulighed for det.

I januar 2012 underskrev Region Syddanmark og Ronald McDonald BørneFond en aftale om, at fonden bygger og driver Danmarks andet Ronald McDonald Hus ved Nyt OUH (Odense Universitets Hospital) i nærheden af det nye universitetshospitals børneklynge. Hovedparten af fondens indsamlede midler kommer i årene fremover til, at gå til etableringen af dette nye hus. 

 

Ronald McDonald BørneFond • Juliane Maries Vej 12 • 2100 København Ø • info@rmbornefond.dk •