Hvad bliver fondens midler brugt til?

Ronald McDonald BørneFond støtter projekter til fordel for alvorligt syge børn. Fondens primære formål er at drive danske Ronald McDonald huse, og siden åbningen af huset ved Rigshospitalet i 2002 er størstedelen af alle de donationer, fonden har delt ud, gået til driften og vedligeholdelsen af Ronald McDonald Hus. Desuden har fonden indgået en aftale om at opføre og drive endnu et Ronald McDonald Hus ved Nyt Odense Universitets Hospital, der efter planen står færdigt senest i 2022.

Derudover støtter fonden andre projekter og forskning til fordel for alvorligt syge børn, hvis fondens økonomiske situation tillader det.

Ronald McDonald BørneFond har tidligere støttet bl.a. forskningsprojektet ”Odense Børnekohorte – et projekt om børns sundhed” på Odense Universitetshospital/Syddansk Universitet, forskningsprojektet ”Genetiske årsager til medfødte hjertemisdannelser” på Panum Instituttet og aktiviteter for uledsagede flygtningebørn hos Ungdommens Røde Kors i Hillerød.

Hvert år går mindre end 10 pct. af fondens samlede, årlige indtægter til drifts- og administrationsomkostninger, f.eks. udgifter til fundraising og indsamlingsarrangementer. Fondens bestyrelse arbejder ulønnet, og desuden varetager McDonald's Danmark en del af fondens administrationsomkostninger.

Se hvilke projekter Ronald McDonald BørneFond tidligere har støttet her.

Ronald McDonald BørneFond • Juliane Maries Vej 12 • 2100 København Ø • info@rmbornefond.dk •