Formål

Ronald McDonald BørneFond er en uafhængig fond, der primært støtter etableringen og driften af danske Ronald McDonald huse, og af og til også andre projekter til fordel for alvorligt syge børn.

Ifølge fundatsen støtter Ronald McDonald BørneFond:

  • Primært etableringen og driften af et eller flere Ronald McDonald huse
  • Sekundært, når fondens økonomiske situation efter opfyldelsen af det primære formål giver mulighed for det, andre projekter eller programmer med sigte på at afhjælpe eller afbøde børns fysiske, psykiske eller sociale problemer som følge af alvorlige sygdomme samt forskning, der har til formål at øge den eksisterende viden om alvorlig sygdom, der rammer børn.

Se fundatsen for Ronald McDonald BørneFond her.

Ronald McDonald BørneFond • Juliane Maries Vej 12 • 2100 København Ø • info@rmbornefond.dk •