Regnskab

Fondens seneste afsluttede regnskab kan ses på dette link:   

http://www.indsamlingsnaevnet.dk/da/Indsamlinger_og_regnskaber/Liste_over_regnskaber/Liste_over_regnskaber_2.aspx

 

Ronald McDonald BørneFond • Juliane Maries Vej 12 • 2100 København Ø • info@rmbornefond.dk •