Hvordan kan du støtte fonden?

Ronald McDonald BørneFond er godkendt efter ligningslovens §8A og dermed fritaget for indtægtsskat (fondsbeskatningslovens §4, stk.1). Bidragydere kan derfor trække beløb op til 15.600 kroner fra på selvangivelsen. Fonden er samtidig fritaget for indkomstskat af testamenterede beløb.

Siden Ronald McDonald BørneFond åbnede Ronald McDonald Hus i 2002 er langt de fleste af de penge, fonden har doneret, gået til driften og vedligeholdelsen af huset, men Ronald McDonald BørneFond støtter også forskning og andre projekter til fordel for alvorligt syge børn, når fondens økonomi giver mulighed for det.

I januar 2012 underskrev Region Syddanmark og Ronald McDonald BørneFond en aftale om, at fonden bygger og driver Danmarks andet Ronald McDonald Hus ved Nyt OUH (Odense Universitets Hospital) i nærheden af det nye universitetshospitals børneklynge. Hovedparten af fondens indsamlede midler kommer i årene fremover til, at gå til etableringen af dette nye hus. 

Pengedonationer til Ronald McDonald BørneFond på op til 15.600 kr. kan du trække fra i skat på din selvangivelse. Du skal oplyse dit cpr-nummer eller CVR nummer, hvis donationen er fra en virksomhed og herefter oplyser vi SKAT om din donation. Donationer er 100% fradragsberettigede.

Du kan støtte fondens arbejde på flg. måder: 

Engangsbeløb:

MobilePay 8000:
Med App'en Mobilepay kan du nemt og hurtigt overføre støtte til Ronald McDonald BørneFond. Alle med en smartphone kan downloade MobilePay App'en.  

Øremærkede donationer til Ronald McDonald Hus, København, doneres på MobilePay nr. 31233099

Betternow.org
Du kan klikke ind på ovenstående link og starte den egen indsamling. 

Eller støtte de projekter som allerede er oprettet til fordel for både fonden og Ronald McDonald Hus.  

Bankoverførsel:
Du kan donere penge til fondens konto i Jyske Bank:
Reg.: 7854
Kontonr.: 1099301
- mærk evt. indbetalingen: RMHus, Kbh - eller: Nyt RMHus, Odense

Udenlandsk bankoverførsel:
Bor du i udlandet kan du donere penge til fonden via Jyske Bank.
IBAN nr.: DK1078540001099301
SWIFT/BIC: JYBADKKK

Arv og testamente:
Du kan også testamentere donationer direkte til fonden uden arveafgift. 

Værelsesfadderskab:
Du kan for kr. 300.000 blive sponsor for et værelse - både i Ronald McDonald Hus i København og i det nye Ronald McDonald Hus, i Odense. 
Kontakt Lene Høffner, på tlf.: +45 2225 5292 - eller på mail: lh@rmbornefond.dk - for yderligere oplysninger. 

Indsamlingsbøsserne i McDonald's restauranterne:
En af de største donationer til fonden kommer fra de mange gæster i McDonald's restaurantene, som giver penge i indsamlingsbøsserne. 
 

Hvis du ønsker at støtte Ronald McDonald BørneFond på andre måder end ved pengedonation, kan du kontakte fonden på telefon +45 2225 5292 eller mail: lh@rmbornefond.dk. 

Støt Ronald McDonald BørneFond

 

Ronald McDonald BørneFond • Juliane Maries Vej 12 • 2100 København Ø • info@rmbornefond.dk •